Niniejsza informacja o ochronie prywatności opisuje, w jaki sposób i dlaczego możemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i/lub udostępniać („przetwarzać”) Twoje dane, gdy korzystasz z naszych usług („Usługi”), na przykład gdy odwiedzasz naszą witrynę internetową
lub dowolną witrynę internetową z naszych, które zawierają łącze do niniejszej informacji o ochronie prywatności. Współpracuj z nami na inne powiązane sposoby, w tym podczas sprzedaży, marketingu lub wydarzeń. Pytania lub wątpliwości? Przeczytanie niniejszej informacji o ochronie prywatności pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa i możliwości dotyczące prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi zasadami i praktykami, nie korzystaj z naszych Usług. Jeśli nadal masz jakieś pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami.
PODSUMOWANIE KLUCZOWYCH PUNKTÓW
W tym podsumowaniu przedstawiono najważniejsze punkty naszej polityki prywatności.
Jakie dane osobowe przetwarzamy? Kiedy odwiedzasz nasze Usługi, korzystasz z nich lub poruszasz się po nich, możemy przetwarzać dane osobowe w zależności od sposobu, w jaki wchodzisz w interakcję z nami i Usługami, dokonywanych przez Ciebie wyborów oraz używanych produktów i funkcji.
Czy przetwarzamy wrażliwe dane osobowe? Nie przetwarzamy wrażliwych danych osobowych.
Czy otrzymujemy jakieś informacje od osób trzecich? Nie otrzymujemy żadnych informacji od osób trzecich.
Jak przetwarzamy Twoje dane? Przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia, ulepszania i administrowania naszymi Usługami, komunikowania się z Tobą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom oraz w celu zapewnienia zgodności z prawem. Za Twoją zgodą możemy również przetwarzać Twoje dane w innych celach. Przetwarzamy Twoje dane tylko wtedy, gdy mamy ku temu ważny powód prawny.
W jakich sytuacjach i jakim podmiotom udostępniamy dane osobowe? Możemy udostępniać informacje w określonych sytuacjach i określonym stronom trzecim.
Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych? Posiadamy procesy i procedury organizacyjne i techniczne mające na celu ochronę Twoich danych osobowych. Jednakże żadna transmisja elektroniczna przez Internet ani żadna technologia przechowywania informacji nie jest w 100% bezpieczna, dlatego nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieupoważnione osoby trzecie nie będą w stanie pokonać naszych zabezpieczeń i niewłaściwie gromadzić, uzyskiwać dostępu do , kradnij lub modyfikuj swoje dane.
Jakie masz prawa? W zależności od tego, gdzie się znajdujesz, obowiązujące przepisy dotyczące prywatności mogą oznaczać, że masz pewne prawa dotyczące swoich danych osobowych.
SPIS TREŚCI
1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?
2. JAK PRZETWARZAMY TWOJE INFORMACJE?
3. NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH KORZYSTAMY PRZY PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
4. KIEDY I KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
5. CZY KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?
6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?
7. JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH INFORMACJI?
8. CZY ZBIERAMY INFORMACJE OD NIELETNICH?
9. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?
10. KONTROLA FUNKCJI NIEŚLEDZENIA
11. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNII MAJĄ OKREŚLONE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?
12. CZY DOKONUJEMY AKTUALIZACJI NINIEJSZEGO POWIADOMIENIA?
13. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA?
14. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ DANE, KTÓRE O Tobie zbieramy?
1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?
Dane osobowe, które nam ujawniasz
W skrócie: Zbieramy dane osobowe, które nam przekazujesz.
Gromadzimy dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz, gdy wyrażasz zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i Usługach, gdy uczestniczysz w działaniach w Usługach lub w inny sposób, gdy się z nami kontaktujesz.
Dane osobowe podane przez Ciebie. Gromadzone przez nas dane osobowe zależą od kontekstu Twoich interakcji z nami i Usługami, dokonywanych przez Ciebie wyborów oraz produktów i funkcji, z których korzystasz. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować:
imiona i nazwiska
adresy e-mail
Informacje wrażliwe. Nie przetwarzamy informacji wrażliwych.
Wszystkie dane osobowe, które nam przekazujesz, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne, a o wszelkich zmianach w tych danych osobowych musisz nas powiadomić.
Informacje zbierane automatycznie
W skrócie: niektóre informacje — takie jak adres protokołu internetowego (IP) i/lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia — są zbierane automatycznie, gdy odwiedzasz nasze Usługi.
Automatycznie zbieramy określone informacje, gdy odwiedzasz Usługi, korzystasz z nich lub poruszasz się po nich. Informacje te nie ujawniają Twojej konkretnej tożsamości (takiej jak imię i nazwisko lub dane kontaktowe), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i użytkowaniu, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja , informacje o tym, jak i kiedy korzystasz z naszych Usług oraz inne informacje techniczne. Informacje te są potrzebne przede wszystkim do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszych Usług, a także do naszych wewnętrznych celów analitycznych i raportowych.
Podobnie jak wiele firm, zbieramy również informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii.
Informacje, które zbieramy, obejmują:
Dane dziennika i użytkowania. Dane dziennika i użytkowania to informacje związane z usługami, diagnostyką, użytkowaniem i wydajnością, które nasze serwery zbierają automatycznie, gdy uzyskujesz dostęp do naszych Usług lub z nich korzystasz, i które rejestrujemy w plikach dziennika. W zależności od sposobu interakcji z nami dane dziennika mogą obejmować Twój adres IP, informacje o urządzeniu, typ przeglądarki oraz ustawienia i informacje o Twojej aktywności w Usługach (takie jak znaczniki daty/godziny związane z Twoim użytkowaniem, przeglądane strony i pliki , wyszukiwania i inne czynności, które podejmujesz, np. używane funkcje), informacje o zdarzeniach na urządzeniu (takie jak aktywność systemu, raporty o błędach (czasami nazywane „zrzutami awaryjnymi”) i ustawienia sprzętu).
2. JAK PRZETWARZAMY TWOJE INFORMACJE?
W skrócie: Przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia, ulepszania i administrowania naszymi Usługami, komunikowania się z Tobą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom oraz w celu zapewnienia zgodności z prawem. Za Twoją zgodą możemy również przetwarzać Twoje dane w innych celach.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe z różnych powodów, w zależności od tego, w jaki sposób korzystasz z naszych Usług, w tym:
Aby poprosić o opinię. Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli jest to konieczne, aby poprosić o opinię i skontaktować się z Tobą w sprawie korzystania przez Ciebie z naszych Usług.
Aby zidentyfikować trendy użytkowania. Możemy przetwarzać informacje o tym, jak korzystasz z naszych Usług, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób są one wykorzystywane, abyśmy mogli je ulepszyć.
Aby określić skuteczność naszych kampanii marketingowych i promocyjnych. Możemy przetwarzać Twoje dane, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób zapewnić kampanie marketingowe i promocyjne, które są dla Ciebie najbardziej odpowiednie.
Aby uratować lub chronić żywotny interes jednostki. Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli jest to konieczne, aby uratować lub chronić żywotne interesy danej osoby, na przykład aby zapobiec szkodom.
3. NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH KORZYSTAMY PRZY PRZETWARZANIU TWOICH INFORMACJI?
W skrócie: Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy uważamy, że jest to konieczne i mamy ważny powód prawny (tj. podstawę prawną), aby to zrobić zgodnie z obowiązującym prawem, np. za Twoją zgodą, w celu zapewnienia zgodności z przepisami, świadczenia usług w celu zawarcia lub wypełnienia naszych zobowiązań umownych, ochrony Twoich praw lub realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych.
Jeśli znajdujesz się w UE lub Wielkiej Brytanii, ta sekcja dotyczy Ciebie.
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) i brytyjskie RODO wymagają od nas wyjaśnienia obowiązujących podstaw prawnych, na których się opieramy, przetwarzając Twoje dane osobowe. W związku z tym przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych możemy opierać się na następujących podstawach prawnych:
Zgoda. Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli udzieliłeś nam pozwolenia (tj. zgody) na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.
Uzasadnione interesy. Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli uznamy, że jest to zasadnie konieczne do osiągnięcia naszych uzasadnionych interesów biznesowych, a interesy te nie przeważają nad Twoimi interesami oraz podstawowymi prawami i wolnościami. Na przykład możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w niektórych z opisanych celów, aby:
Analizować, w jaki sposób wykorzystywane są nasze usługi, abyśmy mogli je ulepszyć, aby zaangażować i zatrzymać użytkowników.
Wspierać nasze działania marketingowe.
Zrozumieć, w jaki sposób nasi użytkownicy korzystają z naszych produktów i usług, abyśmy mogli może poprawić komfort użytkowania.
Obowiązki prawne. Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli uważamy, że jest to konieczne do wywiązania się z naszych obowiązków prawnych, takich jak współpraca z organem egzekwowania prawa lub agencją regulacyjną, wykonywanie lub obrona naszych praw lub ujawnianie Twoich danych jako dowód w postępowaniu sądowym, w którym jesteśmy zaangażowany.
Istotne zainteresowania. Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy uznamy, że jest to konieczne dla ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów strony trzeciej, np. w sytuacjach związanych z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby.
Jeśli mieszkasz w Kanadzie, ta sekcja dotyczy Ciebie.
Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli udzieliłeś nam konkretnego pozwolenia (tj. wyraźnej zgody) na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu lub w sytuacjach, w których można wywnioskować Twoją zgodę (tj. dorozumianą zgodę). Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.
W niektórych wyjątkowych przypadkach możemy być prawnie upoważnieni na mocy obowiązującego prawa do przetwarzania Twoich danych bez Twojej zgody, na przykład:
Jeśli gromadzenie danych leży wyraźnie w interesie osoby fizycznej i nie można uzyskać zgody w odpowiednim czasie
W przypadku dochodzeń i wykrywania oszustw i zapobieganie
W przypadku transakcji biznesowych pod warunkiem spełnienia określonych warunków
Jeśli jest zawarty w zeznaniu świadka, a zbiórka jest konieczna do oceny, rozpatrzenia lub zaspokojenia roszczenia ubezpieczeniowego
W celu identyfikacji osób rannych, chorych lub zmarłych oraz w celu komunikowania się z najbliższymi
Jeśli mają uzasadnione podstawy, aby sądzić, że dana osoba była, jest lub może paść ofiarą nadużycia finansowego.
Jeśli uzasadnione jest oczekiwanie, że gromadzenie i wykorzystywanie informacji za zgodą zagroziłoby dostępności lub dokładności informacji, a gromadzenie jest uzasadnione do celów związanych z dochodzeniem naruszenie umowy lub naruszenie prawa Kanady lub prowincji
Jeśli ujawnienie jest wymagane w celu zastosowania się do wezwania do sądu, nakazu, nakazu sądowego lub przepisów sądu dotyczących przedstawiania akt
Jeśli zostało ono przedstawione przez osobę fizyczną w w trakcie ich zatrudnienia, działalności gospodarczej lub zawodu, a gromadzenie jest zgodne z celami, dla których informacje zostały utworzone
Jeżeli zbiór ma wyłącznie charakter dziennikarski, artystyczny lub literacki.
Jeżeli informacje są publicznie dostępne i jest to określone w regulaminie.
4. KIEDY I KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
W skrócie: możemy udostępniać informacje w określonych sytuacjach opisanych w tej sekcji i/lub następującym stronom trzecim.
Być może będziemy musieli udostępnić Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:
Transfery biznesowe. Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane w związku lub w trakcie negocjacji w sprawie fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności na rzecz innej firmy.
5. CZY KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?
W skrócie: możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia do gromadzenia i przechowywania Twoich informacji.
Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnalizatory WWW i piksele) w celu uzyskania dostępu do informacji lub ich przechowywania. Szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki korzystamy z takich technologii oraz możliwości odrzucenia niektórych plików cookie, znajdują się w naszej Informacji o plikach cookie.
6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?
W skrócie: przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że prawo wymaga inaczej.
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (takie jak wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne). Żaden cel niniejszego powiadomienia nie będzie wymagał od nas przechowywania Twoich danych osobowych dłużej niż 90 dni.
Jeżeli nie mamy uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy je lub zanonimizujemy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład, ponieważ Twoje dane osobowe były przechowywane w archiwach kopii zapasowych), w bezpieczny sposób przechowuj swoje dane osobowe i izoluj je od dalszego przetwarzania do czasu, aż będzie możliwe ich usunięcie.
7. JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH INFORMACJI?
W skrócie: Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych poprzez system organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.
Wdrożyliśmy odpowiednie i uzasadnione techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę bezpieczeństwa wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Jednakże pomimo naszych zabezpieczeń i wysiłków mających na celu zabezpieczenie Twoich informacji, żadna transmisja elektroniczna w Internecie ani technologia przechowywania informacji nie może być w 100% bezpieczna, dlatego nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieupoważnione osoby trzecie nie będą w stanie pokonać naszych zabezpieczeń i w niewłaściwy sposób gromadzić, uzyskiwać dostępu, kraść lub modyfikować Twoje dane. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, przesyłanie danych osobowych do i z naszych Usług odbywa się na Twoje własne ryzyko. Dostęp do Usług należy uzyskać wyłącznie w bezpiecznym środowisku.
8. CZY ZBIERAMY INFORMACJE OD NIELETNICH?
W skrócie: nie zbieramy świadomie danych od dzieci poniżej 18 roku życia ani nie sprzedajemy ich dzieciom.
Nie pozyskujemy świadomie danych od dzieci poniżej 18 roku życia ani nie sprzedajemy ich dzieciom. Korzystając z Usług, oświadczasz, że masz co najmniej 18 lat lub że jesteś rodzicem lub opiekunem takiej osoby niepełnoletniej i wyrażasz zgodę na korzystanie z Usług przez taką osobę pozostającą na jej utrzymaniu. Jeśli dowiemy się, że zebrano dane osobowe użytkowników w wieku poniżej 18 lat, dezaktywujemy konto i podejmiemy uzasadnione kroki, aby niezwłocznie usunąć takie dane z naszych rejestrów. Jeśli dowiesz się o jakichkolwiek danych, które mogliśmy zebrać od dzieci poniżej 18 roku życia, skontaktuj się z nami.
9. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?
W skrócie: w niektórych regionach, np. w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), Wielkiej Brytanii (UK) i Kanadzie, przysługują Ci prawa umożliwiające większy dostęp do Twoich danych osobowych i kontrolę nad nimi. Możesz sprawdzić, zmienić lub zamknąć swoje konto w dowolnym momencie.
W niektórych regionach (takich jak EOG, Wielka Brytania i Kanada) przysługują Ci pewne prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Mogą one obejmować prawo (i) do żądania dostępu i uzyskania kopii danych osobowych, (ii) do żądania sprostowania lub usunięcia; (iii) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; oraz (iv) jeśli ma to zastosowanie, do przenoszenia danych. W pewnych okolicznościach możesz mieć również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Żądanie takie możesz zgłosić kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w części „JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA?” poniżej.
Rozważymy każde żądanie i podejmiemy działania zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
Jeśli mieszkasz na terenie EOG lub Wielkiej Brytanii i uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz również prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.
Jeżeli znajdujesz się w Szwajcarii, dane kontaktowe organów ochrony danych znajdziesz tutaj: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.
Wycofanie Twojej zgody: Jeśli opieramy się na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, która może być wyraźna i/lub dorozumiana w zależności od obowiązującego prawa, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA?” poniżej.
Należy jednak pamiętać, że nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jego cofnięciem ani, gdy obowiązujące prawo na to pozwala, nie będzie miało wpływu na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które odbywa się w oparciu o zgodną z prawem podstawę przetwarzania inną niż zgoda.
Pliki cookie i podobne technologie: Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie. Jeśli wolisz, zazwyczaj możesz ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała pliki cookie i odrzucała je. Jeśli zdecydujesz się usunąć pliki cookie lub odrzucić pliki cookie, może to mieć wpływ na niektóre funkcje lub usługi naszych Usług. Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach reklamodawców w naszych Usługach, odwiedź stronę http://www.aboutads.info/choices/.
Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące Twoich praw do prywatności, możesz wysłać do nas e-mail.
10. KONTROLA FUNKCJI DO-NOT-Track
Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre mobilne systemy operacyjne i aplikacje mobilne zawierają funkcję Do-Not-Track („DNT”) lub ustawienie, które możesz aktywować, aby zasygnalizować swoją preferencję dotyczącą prywatności i nieudostępniania danych o Tobie monitorowana i gromadzona aktywność związana z przeglądaniem Internetu. Na tym etapie nie został sfinalizowany jednolity standard technologiczny rozpoznawania i wdrażania sygnałów DNT. W związku z tym obecnie nie odpowiadamy na sygnały przeglądarki DNT ani żadne inne mechanizmy, które automatycznie informują o Twojej decyzji o rezygnacji ze śledzenia online. Jeżeli zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego będziemy musieli przestrzegać w przyszłości, poinformujemy Cię o tej praktyce w poprawionej wersji niniejszej Polityki prywatności.
11. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNII MAJĄ OKREŚLONE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?
W skrócie: Tak, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, przysługują Ci określone prawa dotyczące dostępu do Twoich danych osobowych.
Sekcja 1798.83 Kodeksu cywilnego stanu Kalifornia, znana również jako ustawa „Shine The Light”, pozwala naszym użytkownikom będącym mieszkańcami Kalifornii na żądanie i uzyskanie od nas raz w roku i bezpłatnie informacji na temat kategorii danych osobowych (jeśli istnieją), które gromadzimy ujawniane stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego oraz nazwy i adresy wszystkich stron trzecich, którym udostępniliśmy dane osobowe w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chcesz złożyć taki wniosek, prześlij nam swoją prośbę na piśmie, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.
Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, mieszkasz w Kalifornii i masz zarejestrowane konto w Usługach, masz prawo zażądać usunięcia niechcianych danych, które publicznie publikujesz w Usługach. Aby poprosić o usunięcie takich danych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej i podaj adres e-mail powiązany z Twoim kontem oraz oświadczenie, że mieszkasz w Kalifornii. Dopilnujemy, aby dane nie były publicznie wyświetlane w Usługach, należy jednak pamiętać, że dane mogą nie zostać całkowicie lub kompleksowo usunięte ze wszystkich naszych systemów (np. kopie zapasowe itp.).
Informacja o ochronie prywatności CCPA
Kalifornijski Kodeks Regulacji definiuje „rezydenta” jako:
(1) każdą osobę fizyczną przebywającą w Stanie Kalifornia w celach innych niż tymczasowe lub przejściowe oraz
(2) każdą osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Stanie Kalifornia, która przebywa poza stanem Kalifornia w celach tymczasowych lub przejściowych.
Wszystkie pozostałe osoby definiuje się jako „nierezydentów”.
Jeżeli ta definicja „rezydenta” dotyczy Ciebie, musimy przestrzegać pewnych praw i obowiązków dotyczących Twoich danych osobowych.
Jakie kategorie danych osobowych gromadzimy?
W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy zebraliśmy następujące kategorie danych osobowych:
Zebrane przykłady kategorii
A. Identyfikatory
Dane kontaktowe, takie jak prawdziwe imię i nazwisko, pseudonim, adres pocztowy, numer kontaktowy telefonu lub telefonu komórkowego, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, Adres protokołu internetowego, adres e-mail i nazwa konta
– TAK
B. Kategorie danych osobowych wymienione w statucie California Customer Records
Imię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia i informacje finansowe
– TAK
C. Klasyfikacja chroniona na mocy stanu Kalifornia lub federalnego prawo
Płeć i data urodzenia
– NIE
D. Informacje handlowe
Informacje dotyczące transakcji, historii zakupów, szczegółów finansowych i informacji o płatnościach
– NIE
E. Informacje biometryczne
Odciski palców i głosowe
– NIE
F. Aktywność w Internecie lub innej podobnej sieci
Historia przeglądania, historia wyszukiwania, online dane o zachowaniu, zainteresowaniach i interakcjach z naszymi i innymi stronami internetowymi, aplikacjami, systemami i reklamami
– NIE
G. Dane geolokalizacyjne
Lokalizacja urządzenia
– NIE
H. Informacje dźwiękowe, elektroniczne, wizualne, termiczne, węchowe lub podobne
Obrazy i audio, wideo lub nagrania rozmów telefonicznych powstałe w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą
– NIE
I. Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem
Biznesowe dane kontaktowe w celu świadczenia naszych Usług na poziomie biznesowym lub stanowisku, historii pracy i kwalifikacjach zawodowych, jeśli ubiegasz się o pracę u nas –
NIE
J. Informacje o edukacji
Dokumentacja uczniów i informacje katalogowe
– NIE
K. Wnioski wyciągnięte z inne dane osobowe
Wnioski wyciągnięte z dowolnych zebranych danych osobowych wymienionych powyżej w celu stworzenia profilu lub podsumowania, na przykład na temat preferencji i cech danej osoby
– TAK
Możemy również zbierać inne dane osobowe spoza tych kategorii, podczas interakcji z nami osobiście, przez Internet, telefonicznie lub pocztą w kontekście:
Otrzymywania pomocy za pośrednictwem naszych kanałów obsługi klienta;
Udział w ankietach lub konkursach dla klientów; i
Ułatwienia w świadczeniu naszych Usług oraz odpowiadaniu na Twoje zapytania.
Jak wykorzystujemy i udostępniamy Twoje dane osobowe?
Więcej informacji na temat naszych praktyk gromadzenia i udostępniania danych można znaleźć w niniejszej Polityce prywatności.
Jeśli korzystasz z prawa do rezygnacji za pośrednictwem upoważnionego agenta, możemy odrzucić wniosek, jeśli upoważniony agent nie przedstawi dowodu, że został prawidłowo upoważniony do działać w Twoim imieniu.
Czy Twoje dane będą udostępniane komukolwiek innemu?
Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym usługodawcom na podstawie pisemnej umowy pomiędzy nami a każdym usługodawcą. Każdy usługodawca jest podmiotem nastawionym na zysk, który przetwarza informacje w naszym imieniu.
Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do naszych własnych celów biznesowych, takich jak przeprowadzanie wewnętrznych badań na rzecz rozwoju technologicznego i demonstracji. Nie jest to uważane za „sprzedaż” Twoich danych osobowych.
W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy nie ujawniliśmy ani nie sprzedaliśmy żadnych danych osobowych stronom trzecim w celach biznesowych lub komercyjnych. Nie będziemy w przyszłości sprzedawać danych osobowych należących do osób odwiedzających witrynę, użytkowników i innych konsumentów.
Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych
Możesz poprosić o usunięcie swoich danych osobowych. Jeśli poprosisz nas o usunięcie Twoich danych osobowych, uszanujemy Twoją prośbę i usuniemy Twoje dane osobowe, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków przewidzianych przez prawo, takich jak (ale nie wyłącznie) korzystanie przez innego konsumenta z jego prawa do wolności słowa , nasze wymogi dotyczące zgodności wynikające z obowiązku prawnego lub jakiekolwiek przetwarzanie, które może być wymagane w celu ochrony przed nielegalnymi działaniami.
W zależności od okoliczności masz prawo wiedzieć:
czy zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
kategorie danych osobowych, które gromadzimy;
cele, w jakich wykorzystywane są zebrane dane osobowe;
czy sprzedajemy Twoje dane osobowe stronom trzecim;
kategorie danych osobowych, które sprzedaliśmy lub ujawniliśmy w celach biznesowych;
kategorie stron trzecich, którym dane osobowe zostały sprzedane lub ujawnione w celach biznesowych; oraz
biznesowy lub handlowy cel gromadzenia lub sprzedaży danych osobowych.
Zgodnie z obowiązującym prawem nie jesteśmy zobowiązani do udostępniania ani usuwania informacji konsumenckich, które zostały zanonimizowane w odpowiedzi na żądanie konsumenta, ani do ponownej identyfikacji danych osobowych w celu weryfikacji żądania konsumenta.
Prawo do niedyskryminacji w wykonywaniu praw konsumenckich Prawa do prywatności
Nie będziemy Cię dyskryminować, jeśli skorzystasz ze swoich praw do prywatności.
Proces weryfikacji
Po otrzymaniu Twojej prośby będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość, aby ustalić, że jesteś tą samą osobą, o której mamy informacje w naszym systemie. Te wysiłki weryfikacyjne wymagają od nas poproszenia Cię o podanie informacji, abyśmy mogli dopasować je do informacji, które nam wcześniej przekazałeś. Na przykład, w zależności od rodzaju przesłanego żądania, możemy poprosić Cię o podanie pewnych informacji, abyśmy mogli dopasować podane przez Ciebie informacje do informacji, które już posiadamy w aktach, lub możemy skontaktować się z Tobą za pomocą metody komunikacji (np. telefon lub e-mail), które nam wcześniej przekazałeś. Możemy również zastosować inne metody weryfikacji, jeśli wymagają tego okoliczności.
Dane osobowe podane w Twoim wniosku wykorzystamy wyłącznie w celu zweryfikowania Twojej tożsamości lub uprawnień do złożenia wniosku. W miarę możliwości będziemy unikać proszenia Cię o dodatkowe informacje w celu weryfikacji. Jeśli jednak nie będziemy mogli zweryfikować Twojej tożsamości na podstawie informacji już przez nas przechowywanych, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji w celu weryfikacji Twojej tożsamości oraz ze względów bezpieczeństwa lub zapobiegania oszustwom. Usuniemy takie dodatkowo podane informacje, gdy tylko zakończymy Twoją weryfikację.
Inne prawa do prywatności
Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych.
Możesz zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe lub nieaktualne, a także poprosić o ograniczenie przetwarzania danych.
Możesz wyznaczyć upoważnionego agenta, który w Twoim imieniu złoży wniosek na podstawie ustawy CCPA. Możemy odrzucić wniosek upoważnionego agenta, który nie przedstawi dowodu, że został prawidłowo upoważniony do działania w Twoim imieniu zgodnie z ustawą CCPA.
Możesz poprosić o rezygnację z przyszłej sprzedaży Twoich danych osobowych stronom trzecim. Po otrzymaniu wniosku o rezygnację podejmiemy działania zgodnie z żądaniem tak szybko, jak to będzie możliwe, ale nie później niż piętnaście (15) dni od daty złożenia wniosku.
Aby skorzystać z tych praw, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej,
odwiedzając
lub korzystając z danych kontaktowych znajdujących się na dole tego dokumentu. Jeśli masz skargę dotyczącą sposobu, w jaki postępujemy z Twoimi danymi, chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie.
Wskaźniki
Można znaleźć nasze dane dotyczące wszystkich wniosków CCPA otrzymanych za poprzedni rok kalendarzowy.
12. CZY DOKONUJEMY AKTUALIZACJI NINIEJSZEGO POWIADOMIENIA?
W skrócie: Tak, w razie potrzeby zaktualizujemy tę informację, aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami.
Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą informację o ochronie prywatności. Zaktualizowana wersja będzie oznaczona zaktualizowaną datą „Poprawiona” i zaktualizowana wersja zacznie obowiązywać, gdy tylko będzie dostępna. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej Polityce prywatności, możemy Cię o tym powiadomić, publikując w widocznym miejscu powiadomienie o takich zmianach lub bezpośrednio wysyłając powiadomienie. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej Polityki prywatności, aby uzyskać informacje o tym, w jaki sposób chronimy Twoje dane.
13. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA?
Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące tego powiadomienia, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail.
14. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ DANE, KTÓRE O Tobie zbieramy?
Na podstawie przepisów obowiązujących w Twoim kraju możesz mieć prawo zażądać dostępu do danych osobowych, które od Ciebie zbieramy, zmienić te informacje lub je usunąć.